دانلود نرم افزار UnityConnectionUtility-Win-32-x86-loc-2.1.1.0.2705

Unity Connection Utility یا همان UCU در واقع یک نرم افزار Wizard Base است که امکان اتصال و تنظیم IP
Management بر رو Unity را فراهم میکند.

Initialization دستگاه های EMC Unity با این نرم افزار انجام میشود.که از لینک زیر میتوانید دانلود کنید

حجم فایل: 42.81MB