دانلود نرم افزار VNX Block Operating Enviroment 05.33.009.5.186

از فایل VNX Block Operating Enviroment 05.33.009.5.186 جهت آپگرید کردن استوریج های سری VNX2 استفاده می گردد. این فایل را توسط نرم افزار USM بر روی تجهیز Upload کرده و سپس OE تجهیز را بروزرسانی نمایید. اگر قصد استفاده از این فایل را بر روی تجهیزی با قابلیت FILE و یا Unified را دارید، مطمئن شوید که نسخه VNX OE FILE ویرایش 8.1.9.211 (CR5016) می باشد. از این بسته می توانید بر روی مدلهای VNX5200/5400/5600/5800/7600/8000 استفاده نمایید.
به هیچ وجه از این نسخه بر روی مدلهای VNX1 یعنی VNX5100/5300/5500/5700/7500 استفاده نکنید.