مشتری گرامی، با سلام و تقدیم احترام،

با عنایت به بهبود خدمات بیشتر بدینوسیله ضمن سپاس مجدد از انتخاب این شرکت جهت تامین کالاو خدمات مورد نیاز تقاضا دارد به منظور ارائه خدمات بهتر، در صورت هرگونه شکایت خواهشمند است مراتب نارضایتی خود را برای این شرکت ارسال فرمایید.

پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی ما را از بابت وقتی که در اختیار ما قرار می دهید پذیرا باشید.

با سپاس و تقدیم احترام

شماره تماس جهت پیگیری :88958005 داخلی 220

*کلیه مراحل رفع شکایت از طریق شماره فوق قابل پیگیری می باشد .