موارد یافت شده ۱۳ مورد
  • گروه : کنترلر سری G8
رم رید اچ پی 2GB 631681-B21

HP 2GB P-series Smart Array Flash Backed Write Cache(631681-B21)

۶,۲۷۷,۵۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
رم رید اچ پی 1GB 631679-B21

HP 1GB P-series Smart Array Flash Backed Write Cache(631679-B21)

۴,۸۶۰,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
کارت رید اچ پی P421/2GB FBWC 631674-B21

HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-Ports External SAS Controller (631674-B21)

۱۲,۵۵۵,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
کارت رید اچ پی P421/1GB FBWC 631673-B21

HP Smart Array P421/1GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller(631673-B21)

۱۰,۵۳۰,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
کارت رید اچ پی P431/4GB FBWC 698532-B21

HP Smart Array P431/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS Controller(698532-B21)

۱۳,۶۸۹,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
کارت رید اچ پی P430/4GB FBWC 698530-B21

HP Smart Array P430/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller(698530-B21)

۱۳,۱۶۲,۵۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
کارت رید اچ پی Smart Array P731m 2GB 698535-B21

HP Smart Array P731m/2GB FBWC 6Gb 4-ports Ext Mezzanine SAS Controller 698535-B21

۱۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
کارت رید اچ پی Smart Array P222- 512MB 631667-B21

HP Smart Array P222/512 FBWC 6Gb 1-port Int/1-port Ext SAS Controller

۱۰,۵۳۰,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
کارت رید اچ پی Smart Array P420/1GB FBWC 631670-B21

HP Smart Array P420/1GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS ControllerSA 631670-B21

۱۴,۱۷۵,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
کارت رید اچ پی Smart Array P822-2GB 615418-B21

HP Smart Array P822/2GB FBWC 6Gb 2-ports-Int/4-ports Ext SAS Controller

۳۱,۳۸۷,۵۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
کارت رید اچ پی P421/2GB FBWC 631674-b21

HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-Ports External SAS Controller 631674-b21

۱۲,۵۵۵,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه