موارد یافت شده ۱۴ مورد
  • گروه : E5-2600 V3
پردازنده اینتل E5-2699v3 2.3GHz

Intel® Xeon® E5-2699v3 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) Processor

۱۲۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2697v3 2.6GHz

Intel® Xeon® E5-2697v3 (2.6GHz/14-core/35MB/145W) Processor

۸۸,۵۴۱,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2695v3 2.3GHz

Intel® Xeon® E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor

۵۰,۸۷۵,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2690v3 2.6GHz

Intel® Xeon® E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) Processor

۶۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2680v3 2.5GHz

Intel® Xeon® E5-2680v3 (2.5GHz/12-core/30MB/120W) Processor

۵۶,۱۶۶,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2670v3 2.3GHz

Intel® Xeon® E5-2670v3 (2.3GHz/12-core/30MB/120W) Processor

۵۳,۳۵۴,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2667v3 3.2GHz

Intel® Xeon® E5-2667v3 (3.2GHz/8-core/20MB/135W) Processor

۷۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2660v3 2.6GHz

Intel® Xeon® E5-2660v3 (2.6GHz/10-core/25MB/105W) Processor

۴۸,۰۲۶,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2650v3 2.3GHz

Intel® Xeon® E5-2650v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W) Processor

۳۵,۴۰۹,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2640v3 2.6GHz

Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor

۲۹,۰۰۸,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتل E5-2630v3 2.4GHz

Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor

۲۲,۷۵۵,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه
پردازنده اینتلE5-2620v3 2.4GHz

Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor

۱۰,۳۶۰,۰۰۰ ریال اضافه به سبد
+ اضافه به علاقه مندیها + اضافه به مقایسه