فرم شکایت

مشتری گرامی، با سلام و تقدیم احترام، با عنایت به بهبود خدمات بیشتر بدینوسیله ضمن سپاس مجدد از انتخاب این شرکت جهت تامین کالا و خدمات مورد نیاز تقاضا دارد به منظور ارائه خدمات بهتر، درصورت هرگونه شکایت خواهشمند است مراتب نارضایتی خود را برای این شرکت ارسال فرمایید. پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی ما را از بابت وقتی که در اختیار ما قرار می دهید پذیرا باشید.MM slash DD slash YYYY


دلیل شکایت(ضروری)