فرم نظرخواهی از مشتریان

مشتری گرامی، با سلام و تقدیم احترام، با عنایت به بهبود خدمات بیشتر بدینوسیله ضمن سپاس مجدد از انتخاب این شرکت جهت تامین کالا و خدمات مورد نیاز تقاضا دارد به منظور ارائه خدمات بهتر فرم ذیل را مطالعه نموده و پاسخ خود را مرقوم فرمایید. پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی ما را از بابت وقتی که در اختیار ما قرار می دهید پذیرا باشید.MM slash DD slash YYYY