• تک چراغ (چشمک) قرمز: مشکل از برد سرور شما می باشد.
  • دو چراغ (چشمک) قرمز: مشکل از CPU های دستگاه شما یا نحوه نصب آنها می باشد.
  • سه چراغ (چشمک) قرمز: مشکل از Memory های دستگاه شما یا نحوه نصب آنها می باشد.
  • چهار چراغ (چشمک) قرمز: Riser Card  یا PCI Slot  های Riser دستگاه شما یا اتصال آن مشکل دارند.
  • پنج چراغ (چشمک) قرمز: Flexible LOM دستگاه شما یا اتصال آن مشکل دارد.
  • شش چراغ (چشمک) قرمز: مشکل از Smart Array(Raid Controller) یا HBA(Host Bus Adapter) دستگاه شما می باشد.
  • هفت چراغ (چشمک) قرمز: PCI Slot های دستگاه شما مشکل دارند.
  • هشت چراغ (چشمک) قرمز: Backplane هاردهای سرور شما یا کابل اتصال آن مشکل دارد.
  • نه چراغ (چشمک) قرمز: پاورهای دستگاه خود را چک کنید ، مشکل از آنهاست.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای